Biblioteka Wydziału Filologicznego jest nieczynna od 12 marca - do odwołania.

Termin: 11.03.2020

Szanowni Czytelnicy,
Biblioteka Wydziału Filologicznego jest zamknięta, ale pełnimy dyżury wewnętrzne.
Jeżeli potrzebujecie pomocy - sprawdzić cytat, zrobić skan, czegoś poszukać - proszę się do nas zwracać mailowo: biblioteka.filologia@uj.edu.pl. Postaramy się pomóc.

Zespół Biblioteki IFW

PS. Niestety, nie możemy skanować całych książek.

Komunikat w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) komunikujemy, co następuje:

1. Biblioteka Jagiellońska i biblioteki systemu bibliotecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zostają zamknięte dla czytelników od 12 marca 2020.

2. Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostają automatycznie prolongowane.

3. Opłaty za książki przetrzymane w tym okresie nie będą naliczane.

4. Nie ma możliwości składania zamówień.

5. Realizacja książek zarezerwowanych w systemie nastąpi po otwarciu bibliotek.

6. Odwołujemy wszystkie imprezy organizowane w pomieszczeniach bibliotecznych jednostek tworzących system biblioteczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Równocześnie zachęcamy Studentów i Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych dostępnych pod adresem: https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe oraz zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg                                           Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk

Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego               Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

Data opublikowania: 11.03.2020
Osoba publikująca: Monika Curyło