Portugalistyka - warsztaty

Termin: 01.10.2019 - 30.06.2020

Filologia Portugalska 2019/2020

Daty spotkań (do uzgodnienia drogą mailową z organizatorami)

Miejsce spotkań: Instytut Filologii Romańskiej UJ;
 

Oferta programowa spotkań (do wyboru i uzgodnienia drogą mailową z organizatorami):

1. Zajęcia pokazowe z j. portugalskiego (dla początkujących);

2. Prezentacja pt. „Vasco da Gama, Magellan i inni: poznawanie świata przez Portugalczyków w XVI i XVII w.”

Prezentacja poświęcona najważniejszym tekstom z zakresu piśmiennictwa portugalskiego obrazującego odkrycia zamorskie (Azja, Brazylia) na przestrzeni XVI i XVII stulecia, ilustrowana rycinami i mapami z wybranych dzieł z epoki, pochodzących ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, oraz uzupełniona wspólną lekturą fragmentów tekstów w przekładzie na j. polski. 

 

3.  Warsztaty poświęcone reprezentacji przemocy we współczesnej kulturze brazylijskiej, w tym lektura krótkich fragmentów Miasta Boga Paulo Linsa, Elitarnych Soaresa, Batisty i Piementela oraz Ostatniego kręgu Varelli;

 4. Warsztaty poświęcone związkom literatury i muzyki w Brazylii, w tym projekcja fragmentu filmu Palavra (En)Cantada i prezentacja wybranych utworów poetyckich w przekładzie na język polski.

5. Człowiek pełen ludzi - lekcja czytania poezji Fernando Pessoi.

 

6. Kukły, lalki, chochoły - lekcja czytania (od Wesela S. Wyspiańskiego po Kukłę Kokoschki A. Cruza).Czas trwania każdego ze spotkań: ok. 90 minut. Spotkania obejmują prezentację oferty studiów na Filologii Portugalskiej (w tym m. in. zwięzłą charakterystykę programu studiów, nabywanych umiejętności, możliwości dalszego kształcenia, przykładowych ścieżek zawodowych).

Kontakt:

dr Anna Rzepka (koordynator):
a.rzepka@uj.edu.pl
dr Anna Wolny: anna.wolny@uj.edu.pl
dr Gabriel Borowski: gabriel.borowski@uj.edu.pl

Data opublikowania: 12.10.2018
Osoba publikująca: Monika Curyło